Ha Mim

Yazar Arşivi: Ha Mim

http://ha-mim.org

rss kaynağı

İstemenin Esrarı – Habibe Işık

İstemenin Esrarı – Habibe Işık

‘’Her hayır O’nun elindedir.’’ İnsanın ihtiyaçları, arzuları, istekleri, emelleri, elemleri, hayalleri sonsuzdur. Bu sonsuz duygularımızı karşılayacak, bunlara cevap verecek bir Halık-ı Zülcelal olması lazım gelir. Çünkü bu ihtiyaçlarımı ancak ve ancak kainatın yönetimini elinde bulunduran, bir Sultan-ı Zülcelal karşılayabilir. Bu kainatın yaratıcısının azametini görmediğimiz taktirde, bu sonsuz ihtiyaçlarımızı kimden isteyeceğimizin farkında olamayacağımızda aşikardır. Bir şeyi […]

23 Mayıs 2013 0 Yorum Devamı →
Fatiha Suresi Notları

Fatiha Suresi Notları

1-4 Hamd o Rabb’ul alemin, o Rahman ve Rahim, o din gününün maliki Allah’ın 5     Sade sana ederiz kulluğu/ibadeti ve sade senden dileriz inayeti Yarab 6-7 Hidayet eyle bizi doğru yola; o kendilerine nimet verdiğin mesudların yoluna; ne o azap olunanların, ne de sapkınların Hamd alemlerin Rabbi Allaha’adır. Hamd ile başlaması biz hiçbirşeye sahip değiliz […]

12 Mayıs 2013 0 Yorum Devamı →
Manzaralar #3

Manzaralar #3

11 Mayıs 2013 0 Yorum Devamı →
Gece Güneşi

Gece Güneşi

5 Mayıs 2013 0 Yorum Devamı →
Gece Işıkları

Gece Işıkları

5 Mayıs 2013 0 Yorum Devamı →
Kutup Işıkları

Kutup Işıkları

5 Mayıs 2013 0 Yorum Devamı →
Manzaralar #2

Manzaralar #2

5 Mayıs 2013 0 Yorum Devamı →
Manzaralar #1

Manzaralar #1

5 Mayıs 2013 0 Yorum Devamı →
Dağlar

Dağlar

5 Mayıs 2013 0 Yorum Devamı →
Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 9.Ders

Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 9.Ders

[Audio clip: view full post to listen] Ey nefis! Seni tutup düşmekten muhafaza eden Zât-ı Kayyûma dayan. Senin mevcudiyetinden dokuz yüz doksan dokuz parça Onun uhdesindedir. Senin elinde yalnız bir parça kalır. En iyisi o parçayı da Onun hazinesine at ki rahat olasın. http://erisale.com/#content.tr.5.241

23 Mart 2013 2 Yorum Devamı →
32.Söz, 43.Ders

32.Söz, 43.Ders

[Audio clip: view full post to listen] DÖRDÜNCÜ REMİZ: Birşeyin lezzeti, hüsnü, cemâli, emsal ve ezdâdına bakmaktan ziyade, mazharlarına bakarlar. Meselâ, kerem güzel ve hoş bir sıfattır. Kerîm olan zât, başka mükrimlere tefevvuk cihetiyle aldığı lezzet-i nisbiyeden bin defa daha hoş bir lezzeti, ikram ettiği adamların telezzüzleriyle, ferahlarıyla alır. Hem bir şefkat ve merhamet sahibi, […]

4 Şubat 2013 1 Yorum Devamı →
Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 3.Ders

Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 3.Ders

[Audio clip: view full post to listen] İ’lem eyyühe’l-aziz! İnsan, hikmetle yapılmış bir masnûdur. Ve Sâniin gayet hakîm olduğuna, yaptığı vuzuh-u delâletle, sanki mücessem bir hikmet-i nakkaşedir. Tecessüd etmiş bir ilm-i muhtardır. İncimad etmiş bir kudret-i basîre olduğu gibi, öyle bir fiilin mahsulüdür ki, istidadı irade ettiği şeyi kendisine veriyor. Öyle bir in’âm ve ihsanın […]

2 Şubat 2013 1 Yorum Devamı →
Sünuhat, 17.Ders

Sünuhat, 17.Ders

[Audio clip: view full post to listen] وَلاَ يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ Binler nüktesinden bir nükte: Sofiye meşrebinden kat-ı nazar, İslâmiyet vasıtayı red, delili kabul ve vesileyi nefiy, imamı ispat eder. Başka din vasıtayı kabul eder. Bu sırra binaendir ki, Hıristiyanda servet ve rütbece yüksek olanlar, ziyade dindardır. İslâmiyette avam ise, servet […]

27 Ocak 2013 2 Yorum Devamı →
32.Söz, 2.Ders

32.Söz, 2.Ders

[Audio clip: view full post to listen] 08/15/2012 Bütün tabiatperest, esbabperest ve müşrik gibi umum envâ-ı ehl-i şirkin ve küfrün ve dalâletin tevehhüm ettikleri şeriklerin namına bir şahıs farz ediyoruz ki, o şahs-ı farazî, mevcudat-ı âlemden birşeye rab olmak istiyor ve hakikî mâlik olmak dâvâ etmektedir. İşte, o müddeî, evvelâ mevcudatın en küçüğü olan bir […]

15 Ağustos 2012 0 Yorum Devamı →
32.Söz, 1.Ders

32.Söz, 1.Ders

[Audio clip: view full post to listen] 08/12/2012 Otuz İkinci Söz Mevcudat-i âlem vahdâniyete şehadet ettikleri elli beş lisandan—ki Katre risalesinde onlara işaret edilmiş—birinci lisanına bir tefsirdir ve لَوْ كَانَ فِيهِمَاۤ اٰلِهَةٌ اِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا âyetinin pek çok hakaikinden, temsil libası giydirilmiş bir hakikattir. Birinci Mevkıf بسم الله الرحمن الرحيم لَوْ كَانَ فِيهِمَاۤ اٰلِهَةٌ اِلاَّ […]

12 Ağustos 2012 0 Yorum Devamı →
31.Söz, 43.Ders

31.Söz, 43.Ders

[Audio clip: view full post to listen] 4/29/2012 Sonra, nimetlerinin çeşitleriyle, taamlarının lezizleriyle her tâifeye lâyık sofraları serer, bir ziyâfet-i âmme ihzâr eder. Sonra, raiyyetine kendi kemâlâtını göstermek için, onları seyre ve ziyâfete dâvet eder. Sonra, birisini yâver-i ekrem yapar, aşağıdaki tabakât ve menzillerden yukarıya dâvet eder; daireden daireye, üst üstteki tabakalarda gezdirir. O acîb […]

29 Nisan 2012 0 Yorum Devamı →