Ha Mim

Yazar Arşivi: Ha Mim

http://ha-mim.org

rss kaynağı

Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 44.Ders

Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 44.Ders

[Audio clip: view full post to listen] 04/28/2012 İ’lem eyyühe’l-aziz! Allah’a tevekkül edene Allah kâfidir. Allah, Kâmil-i Mutlak olduğundan, lizatihî mahbubdur. Allah, Mûcid, Vâcibü’l-Vücud olduğundan kurbiyetinde vücut nurları, bu’diyetinde adem zulmetleri vardır. Allah, melce ve mencedir. Kâinattan küsmüş, dünya ziynetinden iğrenmiş, vücudundan bıkmış ruhlara melce ve mence odur. Allah Bâkîdir; âlemin bekası ancak Onun bekasıyladır. […]

28 Nisan 2012 0 Yorum Devamı →
31.Söz, 41.Ders

31.Söz, 41.Ders

[Audio clip: view full post to listen] 04/22/2012 Birinci temsil: On Birinci Sözün hikâye-i temsiliyesinde tafsîlen beyân edildiği gibi, nasıl ki bir sultan-ı zîşânın pekçok hazîneleri ve o hazînelerde pekçok cevâhirlerin envaı bulunsa, hem sanâyî-i garîbede çok mahareti olsa ve hesabsız fünûn-u acîbeye mârifeti, ihâtası bulunsa, nihayetsiz ulûm-u bedîaya ilim ve ıttılâı olsa, her cemâl […]

22 Nisan 2012 0 Yorum Devamı →
Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 43.Ders

Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 43.Ders

[Audio clip: view full post to listen] 04/21/2012 İ’lem eyyühe’l-aziz! İnsan, seyyiatıyla Allah’a zarar vermiş olmuyor. Ancak nefsine zarar eder. Meselâ, hariçte, vâkide ve hakikatte Allah’ın şeriki yoktur ki, onun hizbine girmekle Cenab-ı Hakkın mülküne ve âsârına müdahale edebilsin. Ancak, şeriki zihninde düşünür, boş kafasında yerleştirir. Çünkü, hariçte şerikin yeri yoktur. O halde o kafasız, […]

21 Nisan 2012 0 Yorum Devamı →
31.Söz, 29.Ders

31.Söz, 29.Ders

[Audio clip: view full post to listen] 02/22/2012 Yine hatıra geliyor ki: Ey müstemi’! Sen kalbinden diyorsun ki, “Nasıl inanayım? Herşeyden daha yakın bir Rabbe, binler sene mesafeyi kat’ edip yetmiş bin perdeyi geçtikten sonra Onunla görüşmek ne demektir?” Biz de deriz ki: Cenâb-ı Hak herşeye herşeyden daha yakındır.2 Fakat herşey Ondan nihayetsiz uzaktır. Nasıl […]

10 Nisan 2012 0 Yorum Devamı →