Ha Mim

Yazar Arşivi: Ha Mim

http://ha-mim.org

rss kaynağı

Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 43.Ders

Mesnevi-i Nuriye, Habbe, 43.Ders

[Audio clip: view full post to listen] 04/21/2012 İ’lem eyyühe’l-aziz! İnsan, seyyiatıyla Allah’a zarar vermiş olmuyor. Ancak nefsine zarar eder. Meselâ, hariçte, vâkide ve hakikatte Allah’ın şeriki yoktur ki, onun hizbine girmekle Cenab-ı Hakkın mülküne ve âsârına müdahale edebilsin. Ancak, şeriki zihninde düşünür, boş kafasında yerleştirir. Çünkü, hariçte şerikin yeri yoktur. O halde o kafasız, […]

31.Söz, 29.Ders

31.Söz, 29.Ders

[Audio clip: view full post to listen] 02/22/2012 Yine hatıra geliyor ki: Ey müstemi’! Sen kalbinden diyorsun ki, “Nasıl inanayım? Herşeyden daha yakın bir Rabbe, binler sene mesafeyi kat’ edip yetmiş bin perdeyi geçtikten sonra Onunla görüşmek ne demektir?” Biz de deriz ki: Cenâb-ı Hak herşeye herşeyden daha yakındır.2 Fakat herşey Ondan nihayetsiz uzaktır. Nasıl […]