Etiket: Yoksulluktan kurtulmanın çaresi?

Zengin Olmak mı İstiyorsunuz?

Zengin Olmak mı İstiyorsunuz?

Said Nursi 14. Lem’a’da “Dünya öküz ve balık üzerindedir” hadisini yorumlarken Kuran’daki bazı ayetler gibi hadislerin de müteşabihâtı olduğunu ve gayet derin meseleleri temsilâtla ve teşbihatla avâma ders verdiğini söylüyor. Ayrıca teşbih ve temsillerin, havastan avâma geçtikçe, yani, ilmin elinden cehlin eline düştükçe, mürur-u zamanla hakikat telâkki edildiğini ifade ediyor. Bu noktalar çok önemli ve hadisleri okurken […]