Diğer

Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 9.Ders

Mesnevi-i Nuriye, Zerre, 9.Ders | Ha-Mim

03/23/2013

Bu dersin ses kaydını dinlemek için tıklayın.

Ey nefis! Seni tutup düşmekten muhafaza eden Zât-ı Kayyûma dayan. Senin mevcudiyetinden dokuz yüz doksan dokuz parça Onun uhdesindedir. Senin elinde yalnız bir parça kalır. En iyisi o parçayı da Onun hazinesine at ki rahat olasın.

http://erisale.com/#content.tr.5.241

Yazar hakkında

Ha-Mim

Yorum yazın

2 Yorum

  • 7.Sözün işaret ettiği, Rabbimizinde ayetinde bize bildirdiği vech ile insan cennette bile aldanabiliyorsa, yalnız Allaha dayanmakla kurtulabilir.

  • Evet, bu kelime (bismillah) öyle mübarek bir definedir ki, senin nihayetsiz aczin ve fakrın, seni nihayetsiz kudrete, rahmete raptedip Kadîr-i Rahîmin dergâhında aczi, fakrı en makbulbir şefaatçi yapar. Evet, bu kelime ile hareket eden, o adama benzer ki, askere kaydolur, devlet namına hareket eder, hiçbir kimseden pervâsı kalmaz. Kanun namına, devlet namına der, her işi yapar, her şeye karşı dayanır (Birinci söz’den)