Usûle Dair

İnsanın Evreni Sorgulama Usûlü

İnsanın yaratılmaya muhtaç ve dolayısıyla bir ‘yaratık’ olduğunu kavraması çok zor değil diye düşünüyorum. Yeter ki, önyargı olmasın. Yaratık insan...

Lemaat, 91. ve 92. Ders Notları

2 Şubat 2020 ve 9 Şubat 2020 tarihlerinde, iki hafta, Lemaat dersinde “Sevâd- a’zâma ittiba etmeli” başlıklı aşağıdaki metin okundu ve müzakere...