Usûle Dair

Lemaat, 134. Ders Notları

KUR’AN’IN ‘MU’CİZE’LİĞİNİ KAİNAT ÜZERİNDEN TEMELLENDİRMEK “Birinci Menba: Lafzın fesahatinden selaset-i lisanı; Nazmın cezaletinden, mana...

İnsanın Evreni Sorgulama Usûlü

İnsanın yaratılmaya muhtaç ve dolayısıyla bir ‘yaratık’ olduğunu kavraması çok zor değil diye düşünüyorum. Yeter ki, önyargı olmasın. Yaratık insan...