Risale-i Nur Okumaları

Lemaat, 102. Ders Notları

“Beşerin Rahatı; İhtiyar, İktidarıyla Mâkusen Mütenasiptir. Rızık Tekasüf Etmemiş Genişçe Bir Cesettir“ “Ey beşer-i pürşer! Sendeki...

Lemaat, 101. Ders Notları

“Akibet-i Dünyeviye İkâb-ı Uhreviye Delildir” “Herkesin bir zamanda hususi tecrübeyle böyle netice bulmuş: “Filan fenalık etti, belasını da...

Lemaat, 100. Ders Notları

“Allah’ın rahmet ve gazabından fazla tahassüs hatâdır“ “Allah’ın rahmetinden fazla rahmet edilmez. Allah’ın gazabından fazla gazab...

Lemaat, 99. Ders Notları

“Allah’ın rahmet ve gazabından fazla tahassüs hatâdır“ “Allah’ın rahmetinden fazla rahmet edilmez. Allah’ın gazabından fazla gazab...

Lemaat, 98. Ders Notları

“Meziyetin varsa hafâ türâbında kalsın, tâ neşvünemâ bulsun Ey zîhassa-i meşhure, taayyünle zulmetme. Ger perde-i hafânın altında sen kalırsan...