Risale-i Nur Okumaları

“Sırr-ı Kayyûmiyet”e Dair

Ha-mim’in 23. 01. 2021 tarihli Lem’alar dersinde, 30. Lem’anın “ism-i kayyûm”a dair Altıncı Nüktesinin İkinci Şua’ının son kısımlarını teşkil eden...

Lemaat, 140. Ders Notları

Ha-mim’in, 17. 01. 2021 tarihli, online, 140. Lemaat dersinde “Îcaz ile Beyan İ’câz-ı Kur’an” başlıklı nispeten uzun bahsin “Altıncı Unsur” yan...

Lemaat, 139. Ders Notları

Ha-mim’in, 10. 01. 2021 tarihli, online 139. Lemaat dersinde “Îcaz ile Beyan İ’câz-i Kur’an” başlıklı uzun metnin “Beşinci Menba” adli aşağıdaki...

Lemaat, 138. Ders Notları

Ha-mim’in 03. 01. 20121 tarihli, online Lemaat dersinde “Îcaz ile Beyan I’câz-i Kur’an” başlığında yer alan ı’câz vecihlerinden Dördüncü Unsur okunup...