Yazılar

“İbadet” Kavramı Üzerine

Ha-mim’de, geçtiğimiz hafta yapılan (5 Nisan 2024) İşârâtü’l-i’câz dersinde Bakara suresinin 21-22. ayetlerin tefsiri vesilesiyle yazılan ilk...