İlyas Üzüm

Lemaat, 111. Ders Notları

Lemaat, 111. Ders Notları 28. 06. 2020 tarihli, 111. Lemaat dersinde aşağıdaki metin okunup müzakere edildi. Hasletlerin yerleri değişse, mahiyetleri...

Lemaat, 110. Ders Notları

“Büyük Görünme Küçülürsün“ “Ey enesi çifteli, kafası da kibirli! Şu mizanı bilmeli: Her adam için elbet cemiyet-i beşerde, içtimaî...

Lemaat, 103. Ders Notları

“Âkilü’l-lahm Hayvanların Helal Rızkı” “Herşeyde bir hikmet ve nizam, câridir hem sâridir. Tesadüf, ittifak yoktur da; görünür o hikmet-i ilâhî...

Lemaat, 102. Ders Notları

“Beşerin Rahatı; İhtiyar, İktidarıyla Mâkusen Mütenasiptir. Rızık Tekasüf Etmemiş Genişçe Bir Cesettir“ “Ey beşer-i pürşer! Sendeki...

Lemaat, 101. Ders Notları

“Akibet-i Dünyeviye İkâb-ı Uhreviye Delildir” “Herkesin bir zamanda hususi tecrübeyle böyle netice bulmuş: “Filan fenalık etti, belasını da...

Lemaat, 100. Ders Notları

“Allah’ın rahmet ve gazabından fazla tahassüs hatâdır“ “Allah’ın rahmetinden fazla rahmet edilmez. Allah’ın gazabından fazla gazab...