İlyas Üzüm

‘İman Tanımı’ Üzerine

Geçen hafta yapılan müzakereli bir derste, Risalelerdeki “iman” tanımı üzerine, benim çok faydalandığım tefekkürler paylaşıldı. Tanım şu: “İman...