İlyas Üzüm

Lemaat, 138. Ders Notları

Ha-mim’in 03. 01. 20121 tarihli, online Lemaat dersinde “Îcaz ile Beyan I’câz-i Kur’an” başlığında yer alan ı’câz vecihlerinden Dördüncü Unsur okunup...

Lemaat, 136. Ders Notları

Ha-mim’in 20. 12. 2020 tarihli online 136. Lemaat dersinde, Kur’an’ın i’câzinin ‘yedi menba/unsur’ halinde işlendiği “Îcaz ile Beyan I’câz-i Kur’an”...

Lemaat, 134. Ders Notları

KUR’AN’IN ‘MU’CİZE’LİĞİNİ KAİNAT ÜZERİNDEN TEMELLENDİRMEK “Birinci Menba: Lafzın fesahatinden selaset-i lisanı; Nazmın cezaletinden, mana...

Lemaat, 111. Ders Notları

Lemaat, 111. Ders Notları 28. 06. 2020 tarihli, 111. Lemaat dersinde aşağıdaki metin okunup müzakere edildi. Hasletlerin yerleri değişse, mahiyetleri...