Ali Mermer

Ahiret Gelecekte midir?

Ahiret, geçmişin ileriye dönük uzantısında mıdır, şu anın akabinde midir, yoksa ayrı bir gelecekte midir, ya da kökleri bakımından hâli hazırda, bu...

İnsan İradesinin Hür Olması

İradenin tamamen hür olup olmadığı ya da arkasında bazı faktörlerin bulunup bulunmadığı çok tartışılan bir konudur. Kanaatim odur ki, irade eğer...