Kainat ve İnsan

Evrimle Değil, Emirle -III-

Genetik Kalıtım Materyali DNA: Yapısında sitozin, adenin, guanin ve timin diye adlandırılan dört baz ve bu bazlara bağlı bir şeker grubu bulunan DNA...

Evrimle Değil, Emirle -II-

Hayat veya Canlılık Nedir? Hayatı tanımlamak derin bir meseledir ancak bu kısa yazıda yüzeysel olarak tanımlarsak; ‘Herhangi bir madde çevresiyle...

Evrimle Değil, Emirle -I-

Üniversitede Biyoloji Lisans eğitimi ve sonrası Lisansüstü ve doktora eğitimim süresince İslam ve evrim çelişkisi konusu beni çok zorlamıştı. Uzun...