Usûle Dair

Melekler 12: Bazı Detay Konular

Madde ile mananın, mülk ile melekûtun, eşya ile tecellinin iç içe olduğu, bu ayırımların bakış açılarıyla ilgili olduğu, temelde, melek anlayışının...