Diğer

Koyun Davası

Davud’a (asm) başvuran iki davacının kıssasından haberiniz olmuştur. İlgili ayetleri aşağıya alıyorum: وَهَلْ اَتٰيكَ نَبَؤُ۬ا الْخَصْمِۢ اِذْ...

Evrimle Değil, Emirle -IV-

DNA’dan Mesaj Taşıyan RNA: Ribonükleik asit yapısında urasil denen bir baz DNA’daki timin’in yerine kullanılır. En çok bilinenler ribozomal RNA’lar...

Evrimle Değil, Emirle -III-

Genetik Kalıtım Materyali DNA: Yapısında sitozin, adenin, guanin ve timin diye adlandırılan dört baz ve bu bazlara bağlı bir şeker grubu bulunan DNA...

Evrimle Değil, Emirle -II-

Hayat veya Canlılık Nedir? Hayatı tanımlamak derin bir meseledir ancak bu kısa yazıda yüzeysel olarak tanımlarsak; ‘Herhangi bir madde çevresiyle...

Evrimle Değil, Emirle -I-

Üniversitede Biyoloji Lisans eğitimi ve sonrası Lisansüstü ve doktora eğitimim süresince İslam ve evrim çelişkisi konusu beni çok zorlamıştı. Uzun...